تفاهم نامه همکاری میان شرکت فسا و شرکت ایران فاوا گسترش
شرکت فسا در راستای هم نوا سازی با سایر شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و هم افزایی در ارائه خدمات فناورانه در راستای تحول دیجیتال، در آذرماه 1401 تفاهم نامه همکاری با شرکت ایران فاوا گسترش به عنوان شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات در گروه صنعتی ایران خودرو عقد نموده است. از مهمترین دستاوردهای این تفاهم نامه، تبادل دانش و توانمندی های هر دو شرکت در زمینه فناوری اطلاعات در صنعت خوردو و همچنین مشارکت در تولید پلتفرم های نرم افزاری و ارائه خدمات زیرساختی و امنیتی در سطح هر دو گروه صنعتی خودرویی می باشد.

مطالب مرتبط