لگو شرکت

تفاهم نامه همکاری میان شرکت فسا و شرکت اندیشه سازان شبکه ارتباطات یاس

در یک گام مهم در راستای توسعه فناوری اطلاعات دو شرکت دانش بنیان فسا و اندیشه سازان شبکه ارتباطات یاس تفاهم نامه همکاری را در زمینه فناوری اطلاعات امضا کرده اند.با توجه به فعالیت شرکت فسا در انجام پروژه های متعدد و همچنین توانایی شرکت اندیشه سازان ارتباط یاس در تولید سامانه های هوشمند مانند سامانه هوشمند مزایده گر که قادر به برگزاری مزایدات است و زیر ساخت آنلاین شرکت در مزایدات را ایجاد وتوسعه می بخشد و همچنین خلاءهای موجود در بحث برگزاری مزایدات را سامان داده است.این تفاهم نامه می تواند از لحاظ تبادل دانش و توانمندی های هر دو شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و همچنین همکاری در تولید پلتفرم های نرم افزاری مهم وتاثیر گذار باشد و منجر به ایجاد فرصت های جدید برای دو شرکت بشود.

مطالب مرتبط