جزئیات شغل
بخش

تیم توسعه نرم افزار

موقعیت

تهران

نوع شغل

برنامه نویسی

تجربه

3 سال

حقوق و مزایا

برمبنای توافق طرفین

الزامات شغل

دارای روحیه کار تیمی

بکارگیری تمامی توان و مهارتها در انجام وظایف

تلاش برای پیشرفت مستمر در مهارتهای مورد نیاز شغلی

ارائه راهکارهای خلاقانه و روزآمد و خلق ارزش برای تیم

 

مهارتهای مورد نیاز

تسلط به زبان #C و چارچوب توسعه Dot Net Core

تسلط به مدل طراحی Clean Coding

آشنایی با معماری های Monolithic  و Microservice

آشنایی با داکر

تسلط به بکاگیری و مدیریت مخزن کد

آشنایی با انواع الگوهای طراحی (Design Pattern)