شرح شغل و وظایف

نصب ، ارتقا و راه اندازی سیستم در محل عملیات و اجرای طرح

عیب یابی و رفع اشکالات احتمالی سیستم

تهیه و تدوین مستندات فنی

حضور در جلسات فنی  پروژه جهت حل موضوعات فنی

 

شرایط :

دارای مدرک کارشناسی مرتبط

مسلط  نصب و راه اندازی سیستم SCADA

تسلط نسبی در مهارت های 4 گانه زبان انگلیسی