شرح شغل و وظایف

– مسلط به مدل سازی و ETL داده ها
– آشنایی خوب با مفاهیم BI
– شناسایی نیازهای کاربران برای ایجاد و مدیریت داشبوردهای تحلیلی
– پیاده سازی نیازمندیهای اطلاعاتی سازمان در پلت فرم BI
– آشنایی با شاخص های کلیدی عملکرد KPI
– دارای مدرک تحصلی حداقل کارشناسی در رشته مهندس کامپیوتر / مهندسی صنایع و سایر رشته های مرتبط
– تسلط نسبی به زبان انگلیسی
– آشنایی قابل قبول با نرم افزار Power BI