• تفکر تحلیلی
  • کنجکاوی و پیگیری
  • تجربه کاری در محیط Agile
  • انعطاف پذیری و روحیه کار تیمی
  • علاقه مند به یادگیری
  • عملگرایی و تفکر فنی
  • دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
  • دارای کارت پایان خدمت
  • لینک