نرم افزار

تفکر تحلیلی کنجکاوی و پیگیری تجربه کاری در محیط Agile انعطاف پذیری و روحیه کار تیمی علاقه مند به یادگیری عملگرایی و تفکر فنی دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط دارای کارت پایان خدمت لینک

بازرگانی

برنامه‌ریزی،و سازماندهی کارهای بازرگانی برقراری تعامل و ارتباطات بیشتر با مشتریان جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در مورد مشتری رسیدگی به امور تبلیغاتی شرکت برعهده گرفتن کلیه امور مربوط به ارائه محصولات به مشتریان انجام ارزیابی‌های اولیه در مورد نیازسنجی‌های مشتری در ابتدای شروع هر پروژه تجزیه و تحلیل خواسته‌ها و نیازهای مشتریان

منابع انسانی

روابط عمومی بسیار عالی توانایی حل اختلاف توانایی تصمیم‌گیری اخلاق‌گرایی نظم و سازماندهی سازمان تسلط بر قوانین و مقررات جذب، استخدام و بیمه تسلط بر آیین نامه های سازمانی تعیین معیارهای انتخاب منابع انسانی

مالی

روابط عمومی مناسب تسلط بر قوانین و مقررات در صنعت مالی طراحی و بازنگری سیاست‌های مالی شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری ایجاد مدل‌های پیش‌بینی بر اساس نتایج مالی فعلی و گذشته تجزیه و تحلیل داده‌های مالی برای شناسایی وضعیت مالی تسلط بر گزارش بودجه امکان ارائه راهکار برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد

سخت افزار و شبکه

تفکر تحلیلی کنجکاوی و پیگیری تجربه کاری در محیط Agile انعطاف پذیری و روحیه کار تیمی علاقه مند به یادگیری عملگرایی و تفکر فنی دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط دارای کارت پایان خدمت