منابع انسانی

روابط عمومی بسیار عالی توانایی حل اختلاف توانایی تصمیم‌گیری اخلاق‌گرایی نظم و سازماندهی سازمان تسلط بر قوانین و مقررات جذب، استخدام و بیمه تسلط بر آیین نامه های سازمانی تعیین معیارهای انتخاب منابع انسانی

مالی و حسابداری

روابط عمومی مناسب تسلط بر قوانین و مقررات در صنعت مالی طراحی و بازنگری سیاست‌های مالی شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری ایجاد مدل‌های پیش‌بینی بر اساس نتایج مالی فعلی و گذشته تجزیه و تحلیل داده‌های مالی برای شناسایی وضعیت مالی تسلط بر گزارش بودجه امکان ارائه راهکار برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد

نرم افزار و شبکه

تفکر تحلیلی کنجکاوی و پیگیری تجربه کاری در محیط Agile انعطاف پذیری و روحیه کار تیمی علاقه مند به یادگیری عملگرایی و تفکر فنی دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط دارای کارت پایان خدمت