سخت افزار و شبکه

تفکر تحلیلی
کنجکاوی و پیگیری
تجربه کاری در محیط Agile
انعطاف پذیری و روحیه کار تیمی
علاقه مند به یادگیری
عملگرایی و تفکر فنی
دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
دارای کارت پایان خدمت

Read More
مالی

روابط عمومی مناسب
تسلط بر قوانین و مقررات در صنعت مالی
طراحی و بازنگری سیاست‌های مالی
شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری
ایجاد مدل‌های پیش‌بینی بر اساس نتایج مالی فعلی و گذشته
تجزیه و تحلیل داده‌های مالی برای شناسایی وضعیت مالی
تسلط بر گزارش بودجه
امکان ارائه راهکار برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد

Read More
منابع انسانی

روابط عمومی بسیار عالی
توانایی حل اختلاف
توانایی تصمیم‌گیری
اخلاق‌گرایی
نظم و سازماندهی سازمان
تسلط بر قوانین و مقررات جذب، استخدام و بیمه
تسلط بر آیین نامه های سازمانی
تعیین معیارهای انتخاب منابع انسانی

Read More
بازرگانی

برنامه‌ریزی،و سازماندهی کارهای بازرگانی برقراری تعامل و ارتباطات بیشتر با مشتریان جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در مورد مشتری رسیدگی به امور تبلیغاتی شرکت برعهده گرفتن کلیه امور مربوط به ارائه محصولات به مشتریان انجام ارزیابی‌های اولیه در مورد نیازسنجی‌های مشتری در ابتدای شروع هر پروژه تجزیه و تحلیل خواسته‌ها و نیازهای مشتریان

Read More
نرم افزار

تفکر تحلیلی کنجکاوی و پیگیری تجربه کاری در محیط Agile انعطاف پذیری و روحیه کار تیمی علاقه مند به یادگیری عملگرایی و تفکر فنی دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط دارای کارت پایان خدمت لینک

Read More